Společnost WOCO STV s.r.o. - člen koncernu Woco

WOCO STV je výrobcem inovativních funkčních řešení pro karosérie a pohony v oblasti akustiky, aktuatoriky a polymerních systémů

Mezi významné zákazníky patří především evropské automobilky, a to skupina VW, BMW, Mercedes, Volvo a také Tier One, zejména Continental, Borg Warner, Robert Bosch, Bosch Mahle a Pass.

Výroba je orientovaná do dvou segmentů - aktuatorika a vulkanizace. Segment aktuatoriky je specializovaný na sériovou výrobu funkčních modulů a systémů, především elektropneumatických a podtlakových modulů, vodních ventilů a odlučovačů oleje. Výroba je organizovaná jako montáž ze součástí, jejichž produkce je zčásti zajišťována interně (některé plastové a pryžové komponenty) a částečně zadávána u subdodavatelů. Montáže se realizují na částečně a plně automatizovaných, většinou robotizovaných výrobních linkách. Konstrukce a výroba těchto montážních linek je částečně zajišťována prostřednictvím vlastních specializovaných oddělení.

Segment vulkanizace představuje výrobu gumových, gumokovových nebo gumoplastových dílů používaných jako těsnicí, spojovací nebo tlumicí prvky. Součástí Společnosti jsou také vývojová, konstrukční a testovací oddělení pro vývoj nových a inovativních produktů.