Kvalita ve WOCO

Politika jakosti WOCO STV

Důraz na dodržování kvality a základní principy jsou definovány v politice systému kvality, která vyjadřuje postoj společnosti k zákazníkům.

Stálé povědomí o kvalitě je hybnou silou, která motivuje naše zaměstnance k vývoji co nejspolehlivějších výrobků, optimalizaci integrace těchto projektů do procesu výroby a následně do celého dodavatelského řetězce. Strategie nulových chyb je nezbytná pro implementaci našich cílů kvality.

Již několik desítek let, pod heslem „Jsme přesně tam, kde nás naši zákazníci potřebují“, se rozvíjíme společně s našimi zákazníky. Spolehlivost, otevřenost, důvěra a oboustranný respekt jsou základy naší firemní kultury.

Základním pilířem pokračujícího úspěchu naší společnosti je neustálé uplatňování naší politiky jakosti, která je v zájmu společnosti, zaměstnanců, našich zákazníků a obchodních partnerů.

Osvojením základních hodnot rodinného podniku, jehož firemní kultura se rozvíjí a roste přes více než 55 let, jsme získali znalosti a zkušenosti, které z nás učinily prvořadým dodavatelem v oblasti vývoje a výroby.

Odborné znalosti materiálového a systémového inženýrství jsou základem pro vývoj inovativních výrobků pro automobilový průmysl a další průmyslové odvětví. V automobilovém průmyslu se skupina Woco zaměřuje na akustiku, aktuatoriku a polymerní technologie (gumovýroba). Tyto výrobky zvyšují úroveň akustického pohodlí a bezpečnosti vozidla. V ostatních odvětvích průmyslu se skupina Woco zaměřuje na dodávání inovativních řešení pro průmyslové antivibrační systémy, měřící a řídicí systémy a vodovodní a kanalizační systémy.

Požadavky normy IATF 16949 stejně jako specifické požadavky našich zákazníků jsou výchozím bodem pro vývoj výrobků. Systém managementu jakosti je pravidelně prověřován interními audity a díky kontinuálnímu zlepšování se přizpůsobuje stále vzrůstajícím požadavkům trhu.

Udržení vysokého standartu kvality

vždy bylo, je a bude jedním z pilířů našeho úspěchu ve všech výrobních závodech

Kvalita a naplnění požadavků zákazníka

jsou pro nás prioritou. Ověřením toho, že nejde pouze o frázi, je to, že jsme držitelé certifikátu IATF 16949