Mise
  • Woco je a nadále zůstává rodinnou společností, a proto je dlouhodobým a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, zaměstnance i dodavatele                            

  • Woco je známkou kvality, inovací a mezinárodní působnosti

  • Woco vyvíjí funkční řešení, které jsou materiálově nezávislé a je specialistou v oblasti polymerních materiálů a procesů

  • Woco je inovativním primárním vývojovým subjektem a preferovaným dodavatelem modulů a komponentů. Woco v rámci svých procesů podporuje zákazníky skrze vývoj i výrobu a využívá výhod globální působnosti

Vize
  • Skupina Woco  působí v průmyslu Automotive s hlavními produkty se zaměřením na oblast Powertrain and Polymer Technology
  • Produkty v Powertrain Technology zlepšují akustický komfort a přispívají ke snížení spotřeby paliva
  • Výrobky Polymer Automotive slouží k izolaci vibrací a těsnění v hnacích jednotkách a podvozku, čímž zlepšují komfort vozidla
  • Výrobky Woco přispívají k ekologické úspoře díky redukci emisí, imisí a hluku